null

HYRBILAR.

Välkommen till vår biluthyrningsavdelning. Via moderbolaget Lena o Kjells Bilvård AB har vi bedrivit yrkesmässig uthyrning av personbilar och minibussar i Åmål sedan 1996. Våra kunder är företag, föreningar, offentliga förvaltningar samt privatpersoner.

Vi samarbetar även med de flesta försäkringsbolag utifall du behöver hyrbil i samband med försäkringsskada. Sådana försäkringsförhyrningar omfattas av speciella rabattavtal. Slå oss en signal så får du reda på vad som gäller i ditt specifika fall.

Vi har som målsättning att alltid erbjuda fräscha, säkra och välutrustade hyrbilar av varierande storlek. Utöver personbilar har vi även minibussar (9-pers). Vår fordonsflotta är uppdelad i sammanlagt 8 bilgrupper (A-H) enligt nedan.

Lägsta-pris-garanti

Du debiteras alltid det alternativ som är fördelaktigast för dig i prislistan. Vi jämför i efterhand och kontrollerar vilket prisalternativ som blir billigast för dig. Du behöver således inte i förväg bestämma dig för någon speciell priskolumn i prislistan.

Försäkringar, skadekostnadsreducering och hyresvillkor

Din hyrbil är helförsäkrad. Den har dock en någon försäkring som täcker stöld av extremt dyrbar last, vilket är viktigt att tänka på om du skall transportera värdefull konst, juveler och dylikt.

Om fordonet skadas eller stjäls under hyrestiden eller om du måste anlita fordonets bärnings- eller räddningsförsäkring, är du ersättningsskyldig med belopp som finns under punkt 8 på baksidan av hyresavtalet (se även Allmänna hyresvillkor).

Du kan reducera din självrisk till ett minimibelopp för varje skademoment om du tecknar en s.k. skadekostnadsreducering. Skadekostnadsreducering gäller inte om fordonet stjäls med nyckel. Du måste fullfölja nödvändiga skadeanmälningsrutiner för att skadekostnadsreduceringen skall gälla.

Särskild ungdomssjälvrisk på 1.500 kr gäller om föraren är under 24 år och är vållande till trafikskada.

Bra att veta - svar på vanliga frågor om vad som gäller när man hyr bil

Du får använda hyrbilen som din egen med några undantag;
  • Du får inte låna ut bilen annat än till familjemedlem (kollega på företaget). Om någon annan skall låna fordonet måste du först fråga biluthyraren. Men kom ihåg att det är alltid du som hyresman som har ansvaret för fordonet och för att föraren har tillstånd att köra.
  • Du får inte medhava pälsdjur i bilen utan tillstånd från uthyraren
  • Du får inte föra ut fordonet ur Sverige utan tillstånd från uthyraren
  • Du får inte använda fordonet för övningskörning utan tillstånd från uthyraren
  • Du får inte bedriva taxi- eller budbilsverksamhet med fordonet, inte dra, skjutsa eller flytta annat fordon och inte vara med i motortävling.

Du har ansvaret för att fordonet bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick under hyrestiden. Om fordonet är vanvårdat och mer nedsmutsat än det blir vid normal användning, kan uthyraren ta betalt av dig för rengöring och städning. Uthyraren har rätt att besiktiga bilen under den tid du hyr den om han har anledning att vara orolig för att den missköts.

Om fordonet blir stulet, skadas eller går sönder.
Du måste alltid meddela uthyraren om något händer med fordonet. I försäkringsfall måste du omedelbart göra skadeanmälan till biluthyraren och vid stöld är det du som skall polisanmäla detta på den ort fordonet blev stulet och lämna en kopia av anmälan till uthyraren.

Detta bör du känna till när du skall lämna tillbaka fordonet.
Du kan alltid lämna tillbaka din hyrbil tidigare än avtalat.
Om Ni inte kommit överens om något annat, ska fordonet lämnas på samma plats där du hämtade den, och under uthyrarens normala öppettider. Om du lämnar den för sent eller på annan än överenskommen plats, kan uthyraren debitera extra hyra och ersättning för hämtning av fordonet. Det är straffbart att utnyttja fordonet efter avtalad hyrestids utgång.

BURF

För din trygghet är vi medlemmar i branschorganisationen Biluthyrarna Sverige (BURF).

Kontakta oss

Kjell Heintz Bil AB
Karlstadsvägen 85
662 36  Åmål

Telefon: 0532 - 60 79 90
Fax: 0532 - 149 50
null
Denna hemsida använder cookies för att ge dig
bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om
cookies
.